uszczelniacze HVAC (wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie)

Silikon neutralny Expert Line – kolor szary

ZASTOSOWANIE: wentylacja i klimatyzacja

Jednoskładnikowa, elastyczna masa o neutralnym systemie utwardzania. Kartusz 300 ml.

Jest neutralny wobec blach ocynkowanych, aluminiowych oraz nierdzewnych.

Służy do uszczelniania połączeń w kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Jest niezawodny przy uszczelnianiu wypełnień w kanałach, w których zastosowano wypełnienie izolacyjne.

Utwardza się z wilgocią występującą w powietrzu, dając wysoce i trwałe uszczelnienie, charakteryzujące się bardzo dobrą przyczepnością do większości materiałów stosowanych w wentylacji i klimatyzacji. Uszczelnienie jest trwałe, całkowicie odporne na wszystkie warunki atmosferyczne a także UV

PARAMETRY TECHNICZNE

 • Temperatura aplikacji od +5 do + 35 stopni
 • Temperatura stosowania od -40 do + 180 stopni
 • Wydajność : 1 kartusz 300 ml/18mb spoiny 4x4mm
 • Dostępne są także kolory : biały, bezbarwny oraz czarny

Akryl Expert Line – kolor szary

ZASTOSOWANIE: wentylacja i klimatyzacja

Dyspersyjna, wodorościeńczalna masa akrylowa nie zawierająca szkodliwych rozcieńczalników i posiadająca minimalny zapach. Kartusz 300 ml.

Uszczelnia połączenia w kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Jest neutralny wobec blach ocynkowanych i aluminiowych. Produkt można stosować wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz.

Przechodzi w stan trwale elastyczny po odparowaniu wody. Charakteryzuje się się bardzo dobrą przyczepnością do większości materiałów stosowanych w wentylacji i klimatyzacji. Uszczelnienie jest trwałe, całkowicie odporne na wszystkie warunki atmosferyczne a także UV

PARAMETRY TECHNICZNE

 • Temperatura aplikacji od +5 do + 30 stopni
 • Temperatura stosowania od -30 do + 80 stopni
 • Wydajność : 1 kartusz 300 ml/12mb spoiny 5x5mm

Silikon wysokotemperaturowy Expert Line – kolor czerwony

ZASTOSOWANIE: instalacje grzewcze i przemysłowe instalacje wysokotemperaturowe

Jednoskładnikowa, elastyczna masa o bardzo niskim skurczu. Kartusz 300 ml.

Produkt jest przeznaczony do uszczelniania i klejenia miejsc narażonych na działanie wysokich temperatur, do 250 stopni. ( okresowo nawet do 350 stopni). Szczególnie polecany do zastosowań przemysłowych, o wysokich czynnikach temperaturowych.

Utwardza się z wilgocią występującą w powietrzu, dając wysoce i trwałe uszczelnienie, charakteryzujące się bardzo dobrą przyczepnością do większości materiałów stosowanych w wentylacji, klimatyzacji i instalacjach grzewczych. Uszczelnienie jest trwałe, całkowicie odporne na wszystkie warunki atmosferyczne a także UV.

PARAMETRY TECHNICZNE

 • Temperatura aplikacji od +5 do + 35 stopni
 • Temperatura stosowania od -40 do + 250 stopni ( okresowo do 350 stopni)
 • Wydajność : 1 kartusz 300 ml/18mb spoiny 4x4mm

kauczukowy uszczelniacz dekarski Expert Line – kolor bezbarwny

ZASTOSOWANIE: wentylacja i klimatyzacja, przemysłowe instalacje zewnętrzne

Elastyczna, półgęsta masa uszczelniająca na bazie kauczuku syntetycznego. Kartusz 300 ml.

Produkt jest przeznaczony do uszczelniania i klejenia połączeń blach, elementów stalowych, przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Dotyczy to miejsc gładkich i porowatych, także mokrych i wilgotnych. Nieutwardzona masa jest odporna na działanie ujemnych temperatur.

Uszczelnienie jest trwałe, całkowicie odporne na wszystkie warunki atmosferyczne a także UV.

Produkt można malować.

Utwardza się z wilgocią występującą w powietrzu, dając wysoce i trwałe uszczelnienie, charakteryzujące się bardzo dobrą przyczepnością do większości materiałów stosowanych w wentylacji, klimatyzacji i instalacjach grzewczych, zwłaszcza zewnętrznych.

PARAMETRY TECHNICZNE

 • Temperatura aplikacji od +5 do + 40 stopni
 • Temperatura stosowania od -25 do + 100 stopni
 • Wydajność : 1 kartusz 300 ml/18mb spoiny 4x4mm
 • Dostępne są także kolory : brązowy i ceglasty.

Klej uszczelniacz hybrydowy Expert Line Professional – kolor bezbarwny

ZASTOSOWANIE: wentylacja i klimatyzacja, przemysł, przemysłowe instalacje zewnętrzne

Nowoczesna masa klejąco-uszczelniająca na bazie polimeru modyfikowanego silanami. Kartusz 300 ml.

Jest neutralny wobec blach ocynkowanych, aluminiowych oraz nierdzewnych.

Służy do uszczelniania kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Jest niezawodny przy uszczelnianiu wypełnień w kanałach, w których zastosowano materiał izolacyjny z pokryciem.

Produkt charakteryzuje się rewelacyjną przyczepnością do większości materiałów stosowanych w wentylacji i klimatyzacji. Brak zawartości izocyjanianów, silikonów oraz rozpuszczalników pozwala szerokie spektrum zastosowań a po związaniu produkt można malować farbami wodnymi.

Uszczelnienie jest trwałe, całkowicie odporne na wszystkie warunki atmosferyczne a także UV.

PARAMETRY TECHNICZNE

 • Temperatura aplikacji od +5 do + 35 stopni
 • Temperatura stosowania od -20 do + 90 stopni
 • Wydajność : 1 kartusz 290 ml/11,5 mb spoiny 5x5mm

kotwa chemiczna Expert Line Professional

ZASTOSOWANIE: wentylacja i klimatyzacja, przemysł, instalacje zewnętrzne

Kotwa poliestrowa bez styrenu, przeznaczona do zamocowań w materiałach lekkich i ceramicznych takich jak beton komórkowy, cegła pełna. Dzięki zastosowaniu specjalnej tulejki siatkowej istnieje możliwość montażu w pustakach i porothermie. Kartusz 300 ml.

Dzięki minimalnym naprężeniom montażowym, kotwę można stosować w bardzo małych odstępach od siebie oraz od krawędzi podłoża.

Produkt może być wykorzystany do mocowania w betonie prętów gwintowanych, ocynkowanych klasy 5.8, 8.8 oraz nierdzewnych A2 i A4 o rożnych średnicach i grubościach.

PARAMETRY TECHNICZNE

 • Podłoża: beton, kamień, cegła
 • Temperatura aplikacji od +5 do + 40 stopni
 • Temperatura stosowania od -40 do + 180 stopni

piana Professional B1 Expert Line Pro –

ZASTOSOWANIE: wentylacja i klimatyzacja, instalacje zewnętrzne

Ciężko zapalna (DIN 4102-B1), jednokomponentowa piana poliuretanowa, montażowo-uszczelniająca. Puszka 750 ml, wydajność 60 litrów.

Stosowana przy pracach, które wymagają przestrzegania użycia produktu spełniającego klasy niepalności. Może być stosowana także do innych uszczelnień, nie wymagających klasy B1. Produkt jest przeznaczony do uszczelniania, wypełniania i izolacji przewodów i komponentów, a po wyschnięciu zachowuje półsztywną i w przeważającej części zamknięto-komórkową strukturę.

Świeża piana ma bardzo dobrą przyczepność do większości materiałów budowlanych.

Produkt można malować.

PARAMETRY TECHNICZNE

 • Temperatura aplikacji od +5 do + 40 stopni
 • Produkt posiada Aprobatę Techniczną ITB.